Odborná zkouška typu F-01

Dne 28. 8. 2014 v Ústí nad Labem naši zaměstnanci úspěšně složili odbornou zkoušku, ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50, k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, v rozsahu odborné zkoušky typu F-01 – Vedoucí prací na železničním spodku a svršku.