Odborná zkouška typu F-01

Naši zaměstnanci úspěšně absolvovali dne 2. 2. 2012 v Jihlavě odbornou zkoušku, ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50, k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na drahách provozovaných SŽDC, v rozsahu odborné zkoušky typu F – 01 – Vedoucí prací na železničním spodku a svršku.