Práce na nové stavbě – kácení a sanace

Dne 20. 7. 2009 byla zahájena stavba „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“. Stavba se skládala ze 2 úseků, úsek 87 a úsek 88 – kácení mimolesní zeleně.

Dne 20. 10. 2009 byla zahájena stavba „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ – sanace skalních masivů.